Jste zde

100 let Československa

Kniha po desetiletích mapuje dějiny samostatného Československa od jeho vzniku na podzim roku 1918 do rozpadu na počátku roku 1993. Každá kapitola začíná devítistránkovým komiksovým příběhem, který dobře charakterizuje to které desetiletí a pokračuje faktografickým textem, který čtenáře uvede do širších souvislostí. Kniha má ambici být stručnými a přehlednými dějinami naší země z období, kdy nesla název Československo.

Rubrika: